lò giết mổ

Để đảm bảo an toàn trong sử dụng thịt heo: Truy xuất nguồn gốc từ cơ sở giết mổ đến người tiêu dùng

Tên trang trại, lò giết mổ, thời gian xuất trại, thời gian giết mổ, quầy, sạp nhập vào…, những thông tin này sẽ được kích hoạt từ tem nhận diện trên