lớp 12

Từ ngày 8/4, học sinh lớp 9 và lớp 12 Cà Mau bắt đầu học trên truyền hình

Vào ngày 8/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau sẽ bắt đầu phát sóng Chương trình dạy học các môn học năm 2019-2020 dành cho các học sinh lớp