Lớp bồi dưỡng chính trị hè

Lần đầu tiên ngành Giáo dục Cà Mau ứng dụng hình thức họp trực tuyến

Sáng nay 22/8, lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau ứng dụng hình thức họp trực tuyến trong tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm