Mai Văn Quốc

Khéo tính toán như nông dân Mai Văn Quốc

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” triển khai sâu rộng, được rất nhiều nông dân Cà Mau hưởng ứng. Chính