mắt biển

Những “cột mốc chủ quyền” trên quần đảo Trường Sa

Quần đảo Trường Sa có 9 ngọn hải đăng (đèn biển, mắt biển), được xây dựng trên các đảo nổi và đảo chìm, gồm: Song Tử Tây, Đá Lát, Đá Tây,