Mật ong U Minh

“Lựa” trước khi “chọn”

Với điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng, tỉnh Cà Mau có nhiều tiềm năng, lợi thế để hình thành các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản