miền Trung

Sẽ chuyển tiền, hiện vật ủng hộ một cách kịp thời, đến đúng đối tượng

“Có những em học sinh nhịn tiền ăn sáng, nhiều người có gì gửi tặng nấy, rất xúc động, tất cả vì miền Trung ruột thịt và bà con vùng thiên

Gửi “nắng ấm” đến miền Trung

Miền Trung được mường tượng trong tôi từ thời đại học. Lớp tôi khi ấy có mấy bạn ở miền Trung. Bạn thường kể tôi nghe, quê bạn mùa nào cũng