mùa khô 2020

Quyết tâm giữ rừng an toàn qua mùa khô 2020

Chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2020, tuần qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy