nâng chất giáo dục

Tiếp tục nâng chất giáo dục trong năm học mới

Ngày mai 1/9, học sinh các cấp trong toàn tỉnh sẽ tựu trường và ngày 5/9 sẽ là ngày khai giảng, chính thức khởi động năm học mới 2020 - 2021.