Năng động

Năng động, sáng tạo, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tại Kỳ họp thứ Mười - Quốc hội khóa XIV vừa khai mạc vào sáng nay 20/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thông tin về kết quả thực