nạo vét

Cửa biển Khánh Hội bị bồi lấp chỉ sau chưa đầy 1 năm được nạo vét

Cửa biển Khánh Hội (huyện U Minh) vừa nạo vét đưa vào sử dụng cuối năm 2018, thì đến nay đã bị bồi lấp, gây khó khăn cho các phương tiện