Ngân hàng

Tổng dư nợ chương trình tín dụng ủy thác trên 220 ngàn tỷ đồng

Đây là thông tin được đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) nêu tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và