Ngân hàng Chính sách

Tỷ lệ nợ quá hạn trong ủy thác cho vay còn cao

Ngày 14/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tập huấn về hoạt động ủy