Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau Tiếp tục đồng hành cùng hộ nghèo

Việc vay vốn tín dụng chính sách (TDCS) với thủ tục đơn giản, không phải thế chấp, lãi suất ưu đãi, nhận tiền vay, trả gốc và lãi tại điểm giao

Dư nợ tín dụng chính sách bình quân 21,7 triệu đồng/hộ

Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 18.794 lượt hộ được vay vốn, với số tiền 417.033 triệu đồng. Trong đó, tập trung các

Tín dụng chính sách xã hội – đòn bẩy giúp dân thoát nghèo

Những năm qua, nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp người dân giảm nghèo, có