Ngàn kế hay

“Ngàn kế hay” trong dân vận khéo Bài cuối: Gieo niềm tin, nối dài thành công

Năm 2019, tỉnh Cà Mau có 30 cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, với 322 mô hình trên tất cả các lĩnh vực đời