Ngành Điện Cà Mau

Mùa nóng, sửa điện “nóng”

Hiện nay đang là cao điểm mùa khô. Nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện trong dân tăng cao. Ngành Điện Cà Mau đã và đang nỗ lực trong công tác