ngành hàng lúa

Tái cơ cấu ngành hàng lúa từ chuỗi giá trị

Sáng 9/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau tổ chức Sơ kết đánh giá kết quả sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng lúa và triển