Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân dân Rạch Tàu Đông đoàn kết, góp sức xây nông thôn mới

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), ngày 12/11, Ban công tác Mặt trận ấp Rạch Tàu Đông (xã