Ngày hội gia đình

Ngày hội gia đình cùng SuperBrain Minh Khôi

Ngày 25/11, Công ty Cổ phần Giáo dục Đào tạo SuperBrain Minh Khôi tổ chức chương trình Ngày hội gia đình cho hơn 1.000 phụ huynh và học sinh đang theo