ngày mùa cuối vụ

Khẩn trương ngày mùa cuối vụ!

Hàng trăm hécta lúa vụ đông xuân xuống giống chậm trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đang được bà con khẩn trương thu hoạch cuối vụ, vừa tránh thiệt hại