Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên toàn quốc

Sáng nay, Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Bộ Y tế phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các Bộ,