nghề kiếm sống đặc thù

Cào don, nhủi hến – nghề kiếm sống đặc thù ở Quảng Ngãi

Trước khi hòa mình vào đại dương, tại nơi vị ngọt của sông gặp gỡ vị mặn của biển, ở cuối dòng Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), đã hình thành vùng