Nghị định

Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong hoạt động báo