Nghị định 42

Thực hiện nghiêm Nghị định 42 của Chính phủ

Dù được ngành chuyên môn khuyến cáo, hướng dẫn, nhưng vẫn còn tình trạng tàu cá trên địa bàn tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài, bị nước bạn bắt giữ.