Người chăn nuôi

Người chăn nuôi lao đao vì dịch tả heo châu Phi

Tính đến ngày 28/6, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra 21 ổ dịch tả heo châu Phi (DTHCP), tại 21 xã của 7 huyện (còn huyện U Minh