Người chắp cánh

Người chắp cánh cho học trò vùng rừng

Đi vào giảng dạy từ năm 2008, chính thức có quyết định thành lập từ tháng 7/2009 - Trường THPT Khánh An (xã Khánh An, huyện U Minh), vừa có tên