người lầm lỗi

Nơi hướng thiện của những người lầm lỗi

Trại giam Cái Tàu tổ chức họp mặt gia đình phạm nhân hàng năm, lần thứ 6 diễn ra cuối tháng 9 vừa rồi. 140 phạm nhân có thành tích cải