người nuôi tôm

Khi người nuôi tôm “hết ngại” thời tiết

Thời gian qua, nhờ có nhiều chương trình tập huấn và không ngừng nâng cao kỹ thuật nuôi, nên hiện tại phần lớn người nuôi tôm huyện Đầm Dơi đã có