nguồn nước sinh hoạt

Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt tại các xã nông thôn mới

Nước sạch là một trong những nhu cầu cần thiết đối với người dân nông thôn và là một trong những tiêu chí điều kiện để đánh giá mức độ hoàn