Nguyễn Minh Luân

Cà Mau còn thừa 47 giáo viên

Sau rà soát và bố trí lại vị trí việc làm, hiện Cà Mau còn thừa 47 giáo viên, trong đó cấp THCS là 12 giáo viên, cấp tiểu học 35