Nguyễn Quang

Nguyễn Quang với góc nhìn đời thường

Nguyễn Quang sinh năm 1984, hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP. Đà Nẵng. Tham gia nhiếp ảnh nghệ thuật từ năm 2005, anh yêu thích mảng đề tài chân