Nhà khách Hùng Vương

“Giọt hồng Đất Mũi” – khởi động Hành trình đỏ 2019

Sáng 13/6, tại Nhà khách Hùng Vương (Nhà khách Công an tỉnh), Chiến dịch Quốc gia “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”, khai mạc ngày hội tình nguyện