Nhà khoa học

Nhà “sáng chế” nông dân Bài 3: “Nhà khoa học của nhà nông”

Luôn đặt mình trong vị trí, những suy nghĩ của người nông dân để sáng chế những chiếc máy phù hợp và mang lại hiệu quả tốt nhất cho sản xuất