Nhà máy Xử lý khí Cà Mau

Cần chủ động đảm bảo nguồn khí phục vụ sản xuất

“Đến tháng 9 tới, lượng khí cung cấp về Nhà máy Xử lý khí Cà Mau sẽ giảm từ 2,1 tỷ m3 khí/năm xuống còn 1,2 tỷ m3 khí/năm”, ông Nguyễn