Nhà tình bạn

Bàn giao nhà tặng gia đình nhà báo – liệt sĩ Phan Minh Tràng

Ngày 18/10, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà tình bạn, tại