Nhạc trưởng

Nữ thủ lĩnh 8x Kỳ 2: “Nhạc trưởng” của những câu lạc bộ thanh niên

Gần gũi, hoạt bát, nhiệt thành, đó là những ấn tượng khi tiếp xúc với Bí thư Huyện đoàn Đầm Dơi - Lục Thùy Dương. Thùy Dương hiện còn là thành