Nhiều hạn chế

Thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành chính: Cần đúng và chuẩn

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thông tin: “Vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường hơn nữa