những lỗi lầm

Nối dài những chiến công thầm lặng

LTS: Mang trên vai trọng trách “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng