Những tấm lòng vàng

Chiến thắng số phận! Bài cuối: Những tấm lòng vàng vì nạn nhân da cam

Chia sẻ, xoa dịu nỗi đau mang tên da cam, Cà Mau luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách liên quan đến nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất