nỗi đau

Chiến thắng số phận! Bài 3: Cùng chiến thắng nỗi đau…

Tấm gương chiến thắng số phận của anh Đặng Thanh Phong ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình và chị Trần Kim Oanh ở Phường 1, TP. Cà Mau, thật đáng