nuôi sò huyết

Một năm trúng mùa, được giá sò huyết

Tại một số địa phương trong tỉnh: Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển và một số xã vùng ven TP. Cà Mau: Tắc Vân, Định Bình, Hòa