nuôi thâm canh

“Các địa phương khẩn trương hoàn thành vùng nuôi thâm canh, siêu thâm canh tập trung”

Ngày 1/11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về phát triển nuôi tôm thâm canh (TC), siêu thâm canh (STC), nuôi tôm 2