Ốc đảo

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 18: “Ốc đảo” Kênh Đào Tây

Về Đất Mũi Cà Mau, sau khi tham quan các điểm du lịch có tiếng: Công viên Văn hóa du lịch Đất Mũi, Khu du lịch Khai Long, tour xuyên rừng