Ông Như

Con tôm ôm rơm lúa

Hiện nay, có hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển thực hiện mô hình dùng rơm lúa treo xuống vuông để cải tạo nước và tạo môi trường