Pate Minh Chay

Cà Mau: Chưa phát hiện 13 sản phẩm được cảnh báo cùng “Pate Minh Chay”

Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo nhanh kết quả kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm chay trên địa bàn tỉnh.