phát triển bền vững ngành Du lịch

Liên kết để phát triển bền vững ngành Du lịch

Buổi tọa đàm “Kết nối và hợp tác phát triển du lịch” diễn ra vào ngày 10/12, tại TP. Cà Mau, nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa