Phiên họp trực tuyến

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn chậm

Công tác quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương vẫn chưa chặt chẽ. Việc sử dụng đất của một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không

Thành công lớn của Đảng, thắng lợi hoàn toàn của cả hệ thống chính trị

Phát biểu khai mạc Phiên họp trực tuyến thường kỳ Chính phủ đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm vào sáng nay 2/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân

Đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện tình hình mới

“Những tháng đầu năm, dịch COVID-19 xuất hiện, lây lan và bùng phát, đã ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt đời sống KT-XH của cả nước nói chung và tỉnh Cà