phòng chống hạn

Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc phòng chống hạn, mặn

Hiện nay, nước dưới các tuyến kênh vùng ngọt hóa trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đã khô kiệt, gây nên tình trạng sụt lún đất khá nghiêm trọng dọc