Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Năm Căn

Hội thi Tìm hiểu an toàn giao thông: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Năm Căn đoạt giải Nhất

Hội thi Tìm hiểu an toàn giao thông (ATGT) cấp tiểu học tỉnh Cà Mau năm 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cà Mau phối hợp Ban An