Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

U Minh: Sét đánh cháy rụi một căn nhà

Ngày 5/6, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện U Minh cùng các ngành, đoàn thể huyện phối hợp với xã Khánh Hội đến thăm, hỗ trợ 1